Sorin Cîmpeanu nu renunță la teze. Elevii cu ”vulnerabilităţi certificate medical” vor susține tezele online

Sorin Cîmpeanu nu renunță la teze. Elevii cu ”vulnerabilităţi certificate medical” vor susține tezele online

Consiliul Naţional al Elevilor a realizat un sondaj cu privire la susţinerea tezelor în anul şcolar 2020 – 2021, iar 76,6% sunt de părere că tezele ar trebui înlocuite cu mijloace alternative.

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a anunțat că nu se va renunţa la tezele semestriale.

Conform ministrului, elevii cu ”vulnerabilităţi certificate medical” sau care au cerinţe educaţionale speciale care sunt şcolarizaţi la domiciliu vor putea susţine tezele online, iar cei care au recomandarea de a nu intra în colectivitate le pot da până la finalul celui de-al doilea semestru al anului şcolar, conform news.ro.

Sorin Cîmpeanu nu renunță la tezele semestriale
„Atâta vreme cât teza nu mai este 50% ca pondere din nota finală, este doar 25%, restul de 75% fiind constituită media din cele două note în afară de teză- deci au o pondere de 37,5% fiecare, deci mai mare decât teza – teza rămânând singurul şi ultimul bastion în calea irelevanţei notelor, ea se va da cu prezenţă fizică”, a declarat ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu.

Elevii care au ”vulnerabilităţi certificate medical” sau care sunt şcolarizaţi la domiciliu vor putea susține tezele online.

Elevii sunt de părere că tezele ar trebui înlocuite cu mijloace alternative
Consiliul Naţional al Elevilor a realizat un sondaj cu privire la susţinerea tezelor în anul şcolar 2020 – 2021, iar 76,6% dintre cei 60.430 de elevi sunt împotriva susținerii tezelor.

„Ţinând cont de faptul că teza, în forma ei actuală, reprezintă un instrument desuet, cu un profund caracter limitativ, care îngrădeşte în mod substanţial parcursul de învăţare al elevului, Consiliul Naţional al Elevilor propune introducerea unor testări standardizate care să evalueze gândirea critică a elevilor şi competenţele acumulate, în funcţie de materia şi conţinuturile curriculare studiate. Aşadar, rezultatul evaluării semestriale nu ar trebui să fie tratat drept un indicator absolut al nivelului la care se află elevul, ci ar trebui să fie însoţit de feedback individualizat din partea fiecărui profesor, pentru fiecare elev în parte, alături de sprijin în creionarea planului individual de învăţare al elevului”, a transmis, la începutul acestei luni organizaţia reprezentativă a elevilor.