Simplificarea procedurilor din achizițiile publice pe înțelesul tuturor

Simplificarea procedurilor din achizițiile publice pe înțelesul tuturor

Ordonanța de Urgență nr. 23/2020 vine cu o serie de beneficii menite să simplifice procesul de atribuire a contractelor de achiziții publice prin modificarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice.

Intrarea în vigoare a acestei Ordonanțe contribuie la creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene și deblocarea procedurilor de achiziție publică, lucru ce facilitează realizarea unor proiecte de mare importanță pentru România, precum construcția și dotarea spitalelor sau finalizarea unor lucrări la autostrăzi.

Agenția Națională pentru Achiziții Publice a fost cea care a inițiat modificările aduse prin Ordonanța de Urgență, iar președintele ANAP, Eugen Cojoacă, a declarat că în acest moment se lucrează și la o serie de instrucțiuni care să vină în sprijinul autorităților contractante și a operatorilor economici și să clarifice unele aspecte ce țin de modalitatea de derulare a controlului ex-ante realizat de către Agenție.

Principalele modificări din sistemul achizițiilor publice

Simplificarea modalității de realizare a controlului ex-ante

Un element de noutate al acestei ordonanțe îl reprezintă simplificarea modalității de realizare a controlului ex-ante, prin emiterea unui singur aviz conform pentru fiecare etapă a verificării. Concret, aceeași documentație de atribuire încărcată în sistem va putea fi respinsă o singură dată. Măsură reprezintă momentul T-0 pentru termenele de verificare a documentațiilor de atribuire transmise în SEAP, acestea urmând a fi reduse la 10 zile lucrătoare, anterior durata medie de verificare

Verificarea ex-ante obligatorie pe un eșantion de până la 10% din totalul documentațiilor de atribuire încărcate în SEAP

Totodată, prin această OUG, se introduce obligativitatea verificării ex-ante pe un eșantion de până la 10% din totalul documentațiilor de atribuire încărcate în SEAP. Vor intra în metodologia de selecție procedurile aferente contractelor /acordurilor-cadru cu o valoare estimată mai mare decât pragul stabilit de legislație pentru realizarea achiziției directe, cu accent pe acelea aferente contractelor ce se încadrează în categoriile cu riscul cel mai mare, precum și cele finanțate din fonduri europene. Autoritatea contractantă selectată în vederea realizării controlului ex-ante va fi înștiințată anterior începerii activității de control, prin intermediul SEAP, în termen de 2 zile lucrătoare de la încărcarea documentației de atribuire în SEAP/transmiterea notificării privind intenția de a modifica contractul sau de a realiza o negociere fără publicare prealabilă.

Primii pași în digitalizarea procesului de achiziții publice

Această Ordonanță de Urgență deschide drumul către digitalizarea întregului proces de achiziții publice, mai ales datorită faptului că va fi asigurat accesul la documentele achiziției în sistemul informatic atât pentru completurile CNSC, cât și pentru cele din cadrul Curților de Apel, lucru ce va reduce semnificativ întârzierile cauzate de factorul uman.

O altă modificare vizează activitatea personalului ANAP cu atribuții de verificare ex-ante. Observatorii vor putea emite avize conforme prin intermediul platformei SEAP, utilizând exclusiv semnătura electronică, astfel încât nu vor mai exista întreruperi cauzate de interacțiunea umană dintre angajații ANAP și membrii comisiei de evaluare.

Termene obligatorii pentru evaluarea ofertelor

Un beneficiu major adus de modificarea legislativă este și introducerea unor termene obligatorii pentru evaluarea ofertelor de către comisiile de evaluare. Astfel, pentru procedurile de achiziții publice cu o complexitate redusă s-a stabilit un termen de evaluare de până la 20 de zile lucrătoare, iar pentru cele cu o complexitate ridicată fiind stabilit un termen de 60 de zile. În cazul în care membrii comisiei de evaluare nu respectă aceste termene, sunt introduse sancțiuni pecuniare.

Îmbunătățirile aduse prin OUG nr. 23/2020 erau necesare pentru flexibilizarea si digitalizarea sistemului de achiziții publice, în caz contrar existând riscul pierderii unor sume mari de bani din fonduri europene, din cauza întârzierilor produse de vechea legislație.

Modificările la sistemul achizițiilor publice au fost făcute tocmai pentru a evita riscurile legate de posibile întârzieri în implementarea proiectelor de infrastructură indiferent de natura acestora, precum și a celor dedicate specializării inteligente, respectiv pentru a diminua riscurile de dezangajare (peste 500 mil. euro începând cu finalul celui de-al doilea an al perioadei de programare pentru anul anterior), dar și în perspectiva de dezvoltare pe termen lung a României.