Declaraţii fiscale august 2021: Calendarul obligaţiilor, publicat de ANAF

Declaraţii fiscale august 2021: Calendarul obligaţiilor, publicat de ANAF

Declaraţii fiscale august 2021. ANAF a publicat calendarul obligațiilor fiscale pentru luna august 2021. Astfel, acesta va conține termenele limită la care trebuie depuse actele necesare, în special declarațiile fiscale.

Calendarul obligațiilor fiscale în luna august 2021:
-în 30 de zile de la împlinirea termenului de 183 de zile de prezență în România Depunerea formularului “Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la sosirea în România”
-cu 30 de zile înaintea plecării din România Depunerea formularului “Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a
persoanei fizice la plecarea din România”
-30 de zile de la data înființării/ data eliberării actului legal de funcționare/ data începerii activității/ data obținerii primului venit/ data dobândirii calității de angajator, după caz, sau 15 zile de la data modificării ulterioare a datelor declarate inițial Depunerea declarațiilor: 010/020/070/700

Vineri- 6 august

Depunerea Declarației de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România
– Formularul 092

Marţi- 10 august

-010/020/070/700 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere – pentru persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care nu au depășit plafonul de scutire și care doresc să fie scoase din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.
-formularul Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori – Formularul 087

Luni- 16 august

-Situația eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în țigarete/alte tutunuri de fumat în luna … anul … – Anexa nr.4
Situația eliberărilor pentru consum de țigarete/țigări și țigări de foi în luna … anul … – Anexa nr.3
-Situația centralizatoare privind achizițiile/utilizările de produse accizabile și livrările de produse finite rezultate în luna … anul …, pentru luna precedentă – Anexa nr.26
-Situația centralizatoare privind achizițiile/utilizările de produse accizabile și livrările de produse finite rezultate în luna …, pentru luna precedentă – Anexa nr.26
-Situația centralizatoare privind achizițiile/importurile de produse accizabile pentru luna precedentă – Anexa nr.19
-Situația privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de alcool și băuturi spirtoase pentru luna precedentă – Anexa nr.12
-Situația privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de vinuri/bauturi fermentate/produse intermediare pentru luna precedentă – Anexa nr.13
-Situația privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de bere pentru luna precedentă – Anexa nr.14
-Situația privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție tutunuri prelucrate pentru luna precedentă – Anexa nr.15
-Situația privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de produse energetice pentru luna precedentă – Anexa nr.16
-Situația privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precedentă – Anexa nr.17
-Jurnalele pentru luna precedentă privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviație – Anexa nr.29
-Jurnalele pentru luna precedentă privind achizițiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviație – Anexa nr.30
-Situația centralizatoare privind livrările de produse accizabile în luna … anul …, pentru luna precedentă – Anexa nr.21
-Evidența achiziționării, utilizării, deteriorării, distrugerii și returnării marcajelor pentru luna precedentă – Anexa nr.42
-Chiar dacă ANAF nu a precizat în calendar, tot luni pe 16 august este scadenta raportarilor contabile semestriale.

Vineri- 20 august

-Depunerea notificării pentru aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare – Formularul 097

Miercuri 25 august

-Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat – Formularul 100 – lunar
-Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă – Formularul 112
-Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România – Formularul 224
-Decontul de taxă pe valoarea adăugată – Formularul 300
-Decontul special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă – Formularul 301
-Declarația privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată – Formularul 307
-Declarația privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal – Formularul 311
-Declarația recapitulativa privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare de bunuri pentru luna precedentă – Formularul 390 VIES

Luni 30 august

-Declaraţia informativa privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA – aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc.; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art.322 din Legea nr.227/2015) – Formularul 394

Marţi 31 august

-Depunerea Cererii de restituire a accizelor în baza prevederilor art.395 din Codul fiscal – (Anexa nr.27 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal).

Acesta sunt declarațiile fiscale pe luna august 2021 și calendarul obligațiilor, potrivit documentului publicat de ANAF.